VajeNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

HTML CSS JavaScript PHP ASP.NET Dodatne vaje

Dodatne vaje

JavaScript

Vsota

Vaja Vsota je enostavna vaja pri kateri omogočimo vnos dveh števil in izračun vsote. Najprej vstavimo dve vnosni polji za vnos dveh števil. Nato vstavimo še gumb in odstavek za izpis rezultata. Ob kliku na gumb preberemo števili in izračunamo ter izpišemo vsoto.

JavaScript

Kalkulator

Vaja Kalkulator omogoča vnos dveh števil in izbiro aritmetične operacije, ki naj se izvede nad vpisanima številoma. Vstavimo dve vnosni polji za vnos dveh števil ter izbirno polje za izbiro aritmetične operacije. Nato vstavimo še gumb in odstavek, v katerega izpišemo rezultat operacije. Ob kliku na gumb najprej preverimo izbrano operacijo. Nato preberemo števili in izvedemo ustrezno operacijo ter izpišemo rezultat.

JavaScript

Vislice

Spletna stran omogoča igranje vislic. Igrata lahko dva uporabnika med sabo ali pa en uporabnik z računalnikom. Pri igri z računalnikom se naključno izbere beseda iz slovarja, ki jo uporabnik ugiba tako, da vpiše črko besede. Če beseda vsebuje vpisano črko, se le ta izpiše, v nasprotnem primeru se izriše del človeka na vislicah. Če uporabnik 4-krat vnese napačno črko, je igre konec (človek visi). Igre je konec tudi takrat, ko uporabnik ugani vse črke.

JavaScript

Memory

Memory je igra, kjer si moraš zapomniti čim večje število števk. Ko klikneš na gumb Igraj, se prikaže prva števka (nekaj sekund). To števko vpišeš v polje in preveriš, če je pravilna. Nato se ti prikaže nova števka, ki se doda prejšnji. Spet vpišeš zaporedje števk in preveriš, če je pravilno. To nadaljuješ tako dolgo, dokler se ne zmotiš pri vpisu števk. Tvoj rezultat je število zaporednih števk, ki si si jih zapomnil.

JavaScript

Kamen, škarje, papir

Kamen, škarje, papir je klasična otroška igra. Spletna stran omogoča igranje igre proti računalniku. Uporabnik s klikom na ustrezno sliko izbere eno od možnih potez in skuša premagati računalnik. Kamen premaga škarje, škarje premagajo papir in papir premaga kamen. Igra se na tri dobljene igre.

JavaScript

PHP

HTML parser

Ta vaja omogoča razčlenjevanje besedilnih datotek, oblikovanih v HTML, XHTML, CSS, PHP ali kateri koli drugi obliki, ki uporablja oznake HTML. Rezultat prikazuje število pojavitev vsake oznake HTML: slike, povezave, tabele, odstavka in naslova.

PHP

Google reCaptcha

Preprost primer, ki prikazuje, kako dodati nov Google reCAPTCHA v3 v obrazec PHP. Google reCAPTCHA v3 pomaga zaznati zlorabo prometa, ne da bi pri tem oviral uporabo spletnega mesta. Google reCAPTCHA je postal ena najbolj priljubljenih rešitev, ko gre za preprečevanje uporabe obrazcev za pošiljanje neželene pošte in zlorabo prometa na spletnih mestih.

PHP

PHP in MySQL

V tem primeru smo za delo z bazo podatkov strežnika MySQL uporabili ukaze PHP. S temi ukazi ustvarimo bazo podatkov, tabele ter izvedemo branje, vstavljanje, spreminjanje in brisanje podatkov.

PHP

E-prijava

Aplikacija omogoča elektronsko prijavo na različne izpite (predmetne, popravne, dopolnilne). Za prijavo na izpit se mora dijak najprej identificirati. To naredi tako, da vpiše svojo EMŠO številko in svojo davčno številko. Po identifikaciji (prijavi) je omogočena prijava na izpit.

PHP

Redovalnica

Aplikacija omogoča registriranim uporabnikom vpogled v ocene (dijaki) ter vnos in upravljanje ocen (profesor). Za oblikovanje elementov je uporabljeno ogrodje Bootstrap. Aplikacija shranjuje podatke v podatkovno bazo na oddaljenem MySQL strežniku.

PHP

ASP.NET

Odštevalnik

Aplikacija prikazujke primer enostavnega odštevalnika. Omogoča vnos časa v urah, minutah in sekundah. S klikom na gumb Nastavi nastavimo začetni čas. S klikom na gumb Začni sprožimo Timer, ki začne z odštevanjem sekund dokler ne pride do 0. Aplikacija prikazuje tudi celotno kodo za posamezne gumbe in timer ter kodo za pravilen prikaz časa.

ASP.NET

Compare DB time

Aplikacija primerja dostopne čase do baze za različne podatkovne strežnike in programske jezike. Najprej izberemo podatkovni strežnik (MySQL ali SQL), nato progrmaski jezik (PHP ali C#), na koncu pa vpišemo še število zapisov. Ob kliku na gumb Select se število zapisov zapiše v podatkovno bazo na ustreznem podatkovnem strežniku, mi pa merimo čas. Na koncu izpišemo rezultat merjenja.

ASP.NET

Database conversion

Aplikacija omogoča pretvorbo med podatkovnimi bazami različnih podatkovnih strežnikov (MS SQL, MySQL, MS Access). Za pretvorbo podatkovne baze MS SQL strežnika v MySQL podatkovno bazo moramo vnesti podatke za dostop do obeh strežnikov. Vnesti je potrebno:

  • naziv strežnika,
  • uporabniško ime,
  • geslo ter
  • podatkovno bazo.

Če podatkovna baza na ciljnem strežniku ne obstaja, se kreira nova.

ASP.NET

Kviz Joker

Spletna aplikacija omogoča igranje kviza Joker. Joker je televizijski kviz znanja, v katerem mora tekmovalec odgovoriti na dvanajst vprašanj, pri vsakem ima na voljo štiri možne odgovore. Samo en odgovor je pravilen. Nujno je, da tekmovalec odgovori na vsa vprašanja in šele po zadnjem, dvanajstem vprašanju, dobi nagrado.

ASP.NET

Infosys LU Ravne

Spletna aplikacija omogoča vnos, pregled in izpis podatkov o slušateljih, njihovih plačilih in izpitih ter podatke o predavateljih. Administrator pa lahko upravlja s podatkovno bazo in skrbi za uvoz in izvoz podatkov ter arhiviranje.

ASP.NET

Poklicna matura

Spletna aplikacija omogoča profesorjem vnos tem za 4. predmet poklicne mature, dijaki pa si lahko te teme izberejo. Dodan je tudi ocenjevalni obrazec, s katerim profesorji ocenijo nalogo dijaka. Dijaki lahko izpolnijo prijavo za izdelek oz. storitev in si prenesejo izpolnjeno prijavnico ter jo natisnejo. Prav tako je možen v vpogled v rezultate mature po njihovi objavi. Dijaki lahko svoj rezultat pogledajo s pomočjo svoje šifre in EMŠO številke.

ASP.NET

Projektni teden

Spletna aplikacija omogoča prijavo dijakov na razpisane teme projektnega tedna. Profesorji razpišejo teme (naslov, število dijakov, opombe), dijaki pa se na te teme prijavijo. Vsi profesorji in dijaki dostopajo do spletne aplikacije z uporabniškim imenom in geslom.

ASP.NET

Redovalnica

Spletna aplikacija omogoča registriranim uporabnikom vpogled v ocene (dijaki) ter vnos in upravljanje ocen (profesor). Ocene se lahko vnašajo za cel razred ali za posameznega dijaka oz. dijakinjo. Podatke o razredih lahko uvozimo iz excelove datoteke.

ASP.NET

Žrebanje

Spletna aplikacija omogoča vnos dijakov in vprašanj v podatkovno bazo in žrebanje naključnega dijaka in vprašanj za preverjanje. Dijake lahko vpišemo ročno, jih uvozimo iz datoteke ali pa jih preberemo iz baze. Vprašanja pa uvozimo v bazo iz datoteke in jih nato naključno preberemo iz baze.

ASP.NET

Stored procedure

Shranjene procedure so načini hranjenja ukazov na podatkovnem strežniku. Ti načini omogočajo različnim aplikacijam dostop do istih postopkov. Spletna aplikacija prikazuje uporabo različnih vrst procedur v spletnih aplikacijah.

ASP.NET

Uporaba PB

V spletnih aplikacijah lahko uporabljamo podatkovne baze za različne namene: lahko shranjujemo podatke iz različnih senzorjev, delamo razne statistike ali pa uporabimo podatkovno bazo za shranjevanje podatkov o uporabnikih.

ASP.NET

Knjižnica

Spletni portal omogoča osnovno in napredno iskanje gradiva, registriranim uporabnikom pa tudi rezervacijo in podaljšanje že izposojenega gradiva.

ASP.NET

DB Center

Spletni portal omogoča ustvarjanje in upravljanje lastne baze podatkov na oddaljenem podatkovnem strežniku. Uporabniki ob registraciji prejmejo osebno kodo za dostop do podatkovnega strežnika.

ASP.NET

Vrsta vaj

#9104