VajeNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

HTML CSS JavaScript PHP ASP.NET Dodatne vaje

PHP

Navodila


Vaja 1 (velikost: 1,26 MB)
Izdelava spletne strani s števcem obiskov.
Vaja 2 (velikost: 1,32 MB)
Izdelava spletne ankete.
Vaja 3 (velikost: 1,64 MB)
Izdelava spletne strani za merjenje temperature in vlage z Rasperry Pi.
Vaja 4 (velikost: 1,24 MB)
Izdelava spletne strani za nadzor naprav na daljavo z Rasperry Pi.
Vaja 5 (velikost: 464 KB)
Izdelava spletne aplikacije, ki bo merila čas dostopa do podatkovne baze.
Vaja 6 (velikost: 226 KB)
Izdelava spletne aplikacije, ki prikazuje podatke z vremenskih postaj.
Vaja 7 (velikost: 493 KB)
Izdelava spletne aplikacije, ki prikazuje upravljanje s PB.
Seminarska naloga (velikost: 472 KB)
Izdelava spletne aplikacije podprte s podatkovno bazo.

Vaje


Vaja 1

Spletno stran izdelamo v skriptnem jeziku PHP. Najprej izdelamo začetno stran, kjer so naslov, menijska vrstica in dva stolpca z vsebino. V levem stolpcu je vabilo na informativni dan, v desnem pa števec obiskov. Uporabili bomo program PhpStorm.


Vaja 2

Anketo bomo izdelali v skriptnem jeziku PHP. Najprej izdelamo obrazec z anketnim vprašanjem in možnimi odgovori. Uporabili bomo program PhpStorm.


Vaja 3

Spletno stran izdelamo v skriptnem jeziku PHP. Za oblikovanje spletne strani uporabimo ogrodje Bootstrap. Pod naslovno vrstico (Raspberry Pi Vaje) izdelamo tri stolpce:

 • v prvem stolpcu je opis vaje,
 • drugi stolpec prikazuje meritve v obliki tabele,
 • tretji stolpec pa prikazuje zadnjo meritev.

V tretjem stolpcu je tudi gumb Izmeri s katerim preberemo trenutno temperaturo in vlago. Zraven je zapisan tudi datum in čas meritve.


Vaja 4

Spletno stran izdelamo v skriptnem jeziku PHP. Za oblikovanje spletne strani uporabimo ogrodje Bootstrap. Pod naslovno vrstico (Raspberry Pi Vaje) izdelamo tri stolpce:

 • v prvem stolpcu je opis vaje,
 • drugi stolpec prikazuje stanje naprave (v našem primeru žarnice),
 • tretji stolpec pa omogoča vklop oz. izklop naprave (žarnice).

V tretjem stolpcu je tudi gumb Vklop/izklop s katerim vklopimo oziroma izklopimo napravo (žarnico). To naredimo s pomočjo GPIO (General-Purpose Input/Output) nožic, ki so kot nekakšna stikala, ki jih lahko vklopimo ali izklopimo (vhod) ali pa da jih lahko vklopi ali izklopi Raspberry Pi.


Vaja 5

Izdelajte spletno aplikacijo s PHP, ki bo merila čas dostopa do podatkovne baze. Aplikacija naj omogoča vnos podatkov za podatkovni strežnik:

 • ime strežnika,
 • uporabniško ime,
 • geslo in
 • ime podatkovne baze.

Poleg podatkov za strežnik omogočite tudi število zapisov, ki naj se shranijo v tabelo podatkovne baze.


Vaja 6

Izdelajte spletno aplikacijo s PHP, ki bo omogočala vnos in izpis meritev posameznih vremenskih postaj. Podatki so shranjeni v podatkovni bazi lokalnega podatkovnega strežnika MySQL. Podatki za dostop do strežnika so:

 • ime strežnika: localhost,
 • uporabniško ime: root,
 • geslo: admin in
 • ime podatkovne baze: vremenska_postaja.

Najprej ustvarite podatkovno bazo vremenska_postaja in tabelo meritve.


Vaja 7

Izdelajte spletno aplikacijo s PHP, ki bo omogočala upravljanje s podatkovno bazo. Podatki so shranjeni v podatkovni bazi lokalnega podatkovnega strežnika MySQL. Podatki za dostop do strežnika so:

 • ime strežnika: localhost,
 • uporabniško ime: root,
 • geslo: admin in
 • ime podatkovne baze: procesorji.

Najprej ustvarite podatkovno bazo procesorji in tabelo procesor.


Seminarska naloga

Izdelajte spletno aplikacijo podprto s podatkovno bazo. Spletna aplikacija naj omogoča vnos podatkov v podatkovno bazo in pregled le teh. Vsebuje naj tudi administratorski del, kamor se je potrebno prijaviti z administratorskim uporabniškim imenom in geslom. Izdelajte osnutek, ki naj vsebuje:

 • opis naloge (opis teme in aplikacije – kaj vse bo omogočala),
 • opis podatkovne baze in podatkov (opis tabel in podatkov v tabelah – podatkovni tip, dovoljene vrednosti, posebnosti),
 • opis spletne predloge (postavitev elementov, meni, ...).

Na koncu izdelajte tudi opis aplikacije.

#9100