VajeNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

HTML CSS JavaScript PHP ASP.NET Dodatne vaje

ASP.NET

Navodila


Vaja 1 (velikost: 461 KB)
Izdelava spletne strani za računanje obsega oz. ploščine pravokotnika.
Vaja 2 (velikost: 562 KB)
Izdelava spletne strani "Vprašanja za maturo".
Vaja 3 (velikost: 225 KB)
Izdelava spletne strani "Vremenska postaja".
Vaja 4 (velikost: 865 KB)
Izdelava spletnega kalkulatorja, menjalnice, vremenske napovedi, pretvornik hitrosti, temperature in svetovni čas.
Vaja 5 (velikost: 464 KB)
Izdelava spletne aplikacije, ki bo merila čas dostopa do podatkovne baze.
Vaja 6 (velikost: 1,64 MB)
Izdelava spletne aplikacije o svetovnem pokalu v alpskem smučanju.

Vaje


Vaja 1

Izdelajte spletno aplikacijo "Pravokotnik", ki bo omogočala izračun obsega ali ploščine pravokotnika. Za oblikovanje spletne aplikacije uporabite ogrodje Bootstrap. Vso vsebino vstavite v container. Najprej vstavite naslov in pod naslovom vodoravno črto, pod njo pa dodajte vrstico, v katero vstavite tri stolpce v razmerju 5:1:6. Drugi stolpec je prazen in služi samo za razmik med prvim in tretjim stolpcem. V prvem stolpcu izdelajte obrazec za vnos podatkov, v tretjem pa formuli za izračun obsega in ploščine pravokotnika in poljubno sliko pravokotnika, ki jo poiščete na internetu.


Vaja 2

Pri tej vaji bomo izdelali spletno aplikacijo "Vprašanja za maturo", ki bo omogočala vnos vprašanj in odgovorov za ustni izpit poklicne mature. Spletna aplikacija omogoča vnos vprašanj in odgovorov za ustne izpite na poklicni maturi. Vprašanja so razvrščena po predmetih. Podatki so zapisani v podatkovni bazi. Dostop do vprašanj imajo le registrirani uporabniki, dostop pa jim omogoča administrator. Vprašanja in odgovore bomo shranjevali v podatkovno bazo.


Vaja 3

Izdelajte spletno aplikacijo "Vremenska postaja", ki bo omogočala posodobitev temperature za izbrani kraj. Na podatkovnem strežniku MS SQL Server je podatkovna baza vremenska_postaja, ki vsebuje tabelo temperatura. Spletna aplikacija naj omogoča izbiro kraja in spremembo temperature ob kliku na gumb Spremeni.


Vaja 4

Izdelajte spletno aplikacijo ASP.Net (ASP.NET Web Application (.NET Framework) Visual C#), ki bo omogočala eno izmed naštetih funkcij:

 • Kalkulator (izvajanje osnovnih aritmetičnih operacij),
 • Menjalnica (pretvorbo med najbolj znanimi valutami),
 • Kriptovalute (prikaz vrednosti za najbolj znane kriptovalute),
 • Hitrost (pretvorba hitrosti med km/h in mph),
 • Temperatura (pretvorba temperature med različnimi enotami),
 • Vreme (prikaz trenutnih vremenskih podatkov za izbrani kraj),
 • Čas (prikaz trenutnega časa in časovnega pasa za nekaj krajev po svetu).

Za oblikovanje elementov posameznih funkcij uporabite ogrodje Bootstrap.


Vaja 5

Izdelajte spletno aplikacijo, ki bo merila čas dostopa do podatkovne baze. Aplikacija naj omogoča vnos podatkov za podatkovni strežnik:

 • ime strežnika,
 • uporabniško ime,
 • geslo in
 • ime podatkovne baze.

Poleg podatkov za strežnik omogočite tudi število zapisov, ki naj se shranijo v tabelo podatkovne baze.


Vaja 6

Izdelali bomo spletno aplikacijo z ASP.Net in podatkovno bazo MS Access. Spletna aplikacija upravlja s podatki o svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Podatkovna baza vsebuje podatke o tekmovalcih (moških in ženskah), o tekmah in prirediteljih tekem ter o rezultatih.

#9103