E-prijava na izpitePrijave   Admin

Prijava


Prijavite se lahko do 22. 06. 2023 do 23:59:59.
Vnesite svojo EMŠO številko.
Vnesite svojo davčno številko.

Ker smo še vedno v obdobju razglašene pandemije korona virusa, je letos omogočena elektronska prijava na izpite (predmetne, popravne, dopolnilne). Za prijavo na izpit se morate najprej identificirati. To naredite tako, da vpišete svojo EMŠO številko in svojo davčno številko. Po identifikaciji (prijavi) vam bo omogočena prijava na izpit. Vpisati oz. izbrati morate naslednje podatke:

  • elektronski naslov,
  • telefonsko številko,
  • razred,
  • izobraževalni program po katerem se izobražujete,
  • letnik, za katerega opravljate izpit,
  • predmet, za katerega opravljate izpit,
  • profesorja, pri katerem opravljate izpit,
  • vrsto izpita (predmetni, popravni, dopolnilni),
  • kako opravljate izpit (delno ali v celoti) in
  • izpitni rok, v katerem opravljate izpit.

Srednja šola Ravne
Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem
(02) 87 50 600
http://www.srednjasolaravne.si

Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, ni bil ocenjen, želi hitreje napredovati, izboljšuje pozitivno oceno ali se vključuje v drug izobraževalni program, lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite v navedenih rokih. Za vsak posamezni izpit, ki ga dijak želi opraviti, se mora prijaviti pet delovnih dni pred začetkom roka, na katerega se prijavlja. Prijava je uspešna, ko dobi povratni mail o uspešnosti prijave. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih.


Vse pravice pridržane © 2020 Srednja šola Ravne.

Izdelava: Gorazd Geč