Session:
6558BE04EB
User ID:
0C2110AD52
Duration:

etch.eu

Žrebanje: Aplikacija omogoča vnos dijakov in vprašanj v podatkovno bazo in žrebanje naključnega dijaka in vprašanj za preverjanje.

Žrebanje


asp.net