Session:
3068626352
User ID:
5E522511AF
Duration:

etch.eu

Žrebanje: Aplikacija omogoča vnos dijakov in vprašanj v podatkovno bazo in žrebanje naključnega dijaka in vprašanj za preverjanje.

Žrebanje


asp.net